Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Basert på transportmodellberegninger utført i forbindelse med klimakur 2020 har TØI gjort spesifikke resultatuttak for de 13 Framtidens byer, med fokus på ulike tiltak og tiltakspakkers effekt på transportomfang og transportmiddelfordeling. Det er gjort beregninger for enkelttiltak som økt drivstoffpris eller redusert kollektivtakt, og sammensatte pakker av tiltak. Beregnede endringer for byene ligner på det vi finner for landet som en helhet, men spesielt overføringen fra veg- til kollektivtransport er større enn det som beregnes for hele landet. Årsaken til det er i stor grad at man har et bedre kollektivtilbud i byene, som gir større muligheter til å velge bort bilen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:01:54.013002
MODIFIED 2014-08-14 11:47:51.115449+00:00
CREATED 2013-11-20 13:01:54.013002
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)