Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Rapporten er ekstern kvalitetssikring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø. Anbefalingen fra kvalitetssikreren er å arbeide videre med utgangspunkt i konsept 0 og i retning av konsept 2 kollektivbasert utvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:41.725668
MODIFIED 2013-02-14 18:07:49.016269
CREATED 2012-06-04 17:27:41.725668
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)