Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport .

Basert på en litteraturstudie gir denne rapporten en kunnskaps-oppsummering av tre ulike sårbare overganger til bolig, fra henholdsvis fengsel, behandlingsinstitusjon og etter omsorg i barnevernet. Rapportens overordnede problemstilling er: Hvilke systemutfordringer og suksess-kriterier kan utledes om etablering i egen bolig etter endt soning i fengsel eller institusjonsopphold i rusomsorg, psykisk helsevern eller barnevern?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:00:29.309081
MODIFIED 2015-12-16 01:00:29.343724
CREATED 2015-12-16 01:00:29.309081
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)