Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denn rapporten, som tar for seg oppstarten av Samarbeidsprosjektet, er den første av tre delrapporter fra evalueringen. Som et supplement til selve oppstartsevalueringen har Fami gjennomført en kvantitativ analyse av data om utkastelsesbegjæringer i Oslo fra namsmannens register. Resultatene fra denne analysen er presentert som et vedlegg til denne rapporten. Evalueringen konsentreres om to hovedproblemstillinger: 1) I hvilken grad og på hvilken måte klarer Samarbeidsprosjektet å nå sine målsettinger om å redusere antall utkastelsesbegjæringer og antall utkastelser? 2) Hvilke egenskaper ved brukere, prosjektet og dets omgivelser har påvirket prosjektets mulighet for måloppnåelse?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 258.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:01:50.269329
MODIFIED 2014-08-14 11:49:57.028985+00:00
CREATED 2014-05-29 19:01:50.269329
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)