Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag

Evaluering av et skoleutviklingsprosjekt for lærere, skoleledere og PPT ved 16 grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag. Prosjektet ble gjennomført 2003-2005 og har vært et samarbeid mellom Fylkesmannens utdanningsavdeling i Sør-Trøndelag, Bredtvet, Lillegården og Trøndelag kompetansesenter. Deltakerne har vært organisert i skolegrupper og har arbeidet med reelle utfordringer fra egen skolehverdag. Prosjektets målsetting har vært å heve deltakernes tiltakskompetanse gjennom en systemorientert tilnærming til egne problemstillinger. Evalueringen omfatter hvilke erfaringer og opplevd nytte deltakerne har hatt av deltakelsen i prosjektet. Prosjektets målsetting om spredning og forankring av kompetanse på egen skole er også evaluert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 778.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:08.320771
MODIFIED 2016-08-12 06:01:04.324127+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:08.320771
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)