Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge

Studien beskriver hvilken opplæring og veiledning som antas å utgjøre «beste praksis» når troverdigheten av asylforklaringer skal vurderes. Hvilke rettslige kriterier og standarder gjelder i tillegg til de almene bevisreglene? Hvordan kan bruk av oppfølgingsspørsmål i intervju best ivareta korrekt anvendelse av rettsreglene, og hvilken betydning kan funn fra andre disipliner som psykologi og antropologi tenkes å kunne ha?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-24 01:00:57.482797
MODIFIED 2016-08-12 06:05:38.555417+00:00
CREATED 2014-12-24 01:00:57.482797
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)