Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Trygt hjem er et av Statens vegvesens nullvisjonsprosjekt og er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune. Som første nullvisjonsprosjekt ble det startet opp i 2002 og avsluttet i juni 2008. Prosjektet har vært administrert gjennom distriktsvegkontoret i Haugesund, Sunnhordland og Haugaland distrikt i Region vest. International Research Institute of Stavanger (IRIS) har evaluert prosjektet på oppdrag for Trygt hjem. Innenfor den rammen som ble stilt til rådighet ble det i samråd med oppdragsgiver valgt å legge vekt på fagaktørers vurderinger av prosjektet. Målet har vært å trekke fram hva som har fungert godt og hva som har fungert mindre godt slik at erfaringene fra prosjektet kan benyttes i planlegging og videre konkret trafikksikkerhetsarbeide i Karmøy og andre steder. I evalueringen trekkes det også veksler resultater fra andre oppdrag IRIS (og daværende RF – Rogalandsforskning) har gjennomført for og i tilknytning til Trygt hjem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 317.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-25 13:01:21.863846
MODIFIED 2014-08-14 11:47:51.528688+00:00
CREATED 2013-11-25 13:01:21.863846
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)