Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

TTIP og Norge : virkninger og handlingsvalg

Rapporten tilhører rapportseriene NUPI-rapport.

Rapporten analyserer TTIP-avtalen, dens virkinger for Norge og Norges handlingsvalg. Den er skrevet som del av et prosjekt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:10:55.700346
MODIFIED 2017-01-19 12:10:55.938643
CREATED 2017-01-19 12:10:55.700346
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)