Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport

Høgskolen i Finnmark har gjennomført en evaluering av studieprogrammet boligsosialt arbeid 2008-2009. Formålet med evalueringen var tredelt: - En helhetlig gjennomgang av studietilbudet, herunder en kartlegging av effekten av studietilbudet og om målene i fagplan er oppfylt - Komme med forslag til videre studium - Gi tilbakemelding om samarbeid mellom Husbanken region Nord og Høgskolen i Finnmark. Rapporten presenterer beskrivelse, evaluering, vurdering og forslag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 93.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:00:10.546286
MODIFIED 2014-08-14 11:47:21.900019+00:00
CREATED 2013-11-20 13:00:10.546286
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)