Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne rapporten tar for seg tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte (aml § 14-3). Rapporten er basert på en gjennomgang av vedtaksdokumentene i saker som nemnda har behandlet. Hensikten med rapporten har vært todelt: • Å kartlegge antall saker om fortrinnsrett som nemnda har behandlet og hva som kjennetegner disse • Å gjennomgå praksis fra nemnda i slike saker for å se hva nemnda vektlegger i sine vedtak

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 620.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:12:56.452886
MODIFIED 2017-04-11 02:00:24.658860+00:00
CREATED 2012-09-20 08:12:56.452886
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)