Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi

Antall funksjonshemmede arbeidstakere er redusert med 22 000 fra våren 2008 til våren 2009. Samtidig sier 70 000 funksjonshemmede – hver fjerde som ikke arbeider – at de ønsker å komme ut i arbeidslivet. Arbeidskraftundersøkelsen viser at til sammen 44 000 av alle ansatte med funksjonsnedsettelse ikke får tilrettelagt arbeidsplassen sin godt nok. Blant sterkt synshemmede er kun hver tredje i lønnet arbeid og nærmere 50 prosent er uføretrygdet. God opplæring i bruk av maskin- og programvare hjelper, men det eksisterer helt åpenbart også tekniske utfordringer det må tas tak i. En svært viktig utfordring er bruk av "tynne” klienter. Følgende hovedmål for prosjektet: Identifisere omfanget av problemet med tynne klienter for funksjonshemmede, samt foreslå og gjennomføre tiltak som kan forbedre situasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 655.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:26:40.472367
MODIFIED 2013-02-14 18:11:45.162779
CREATED 2012-08-08 09:26:40.472367
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)