Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012

For 2012 har Finansdepartementet engasjert Ernst & Young til å avgi en uavhengig attestasjonsuttalelse knyttet til Folketrygdfondets rammeverk for risikostyring og kontroll av motpartsrisiko.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 711.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:07:58.579900
MODIFIED 2017-04-08 22:07:58.811711
CREATED 2017-04-08 22:07:58.579900
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)