Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013

I samsvar med oppdragsavtalen mellom Folketrygdfondet og Ernst & Young AS er det avtalt en ordnng med årlige såkalte attetasjonsoppdrag. For 2013 skal attestasjonsoppdraget omfatte en gjennomgang av Folketrygdfondets rammeverk for styring og kontroll av risiko knyttet til handelsprosessen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 749.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:06:15.373182
MODIFIED 2017-04-08 22:06:15.616901
CREATED 2017-04-08 22:06:15.373182
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)