Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet

Ernst & Youngs mandat er ifølge oppdragsavtalen å avgi en uavhengig attestasjonsuttalelse knyttet til to områder: 1. Folketrygdfondets internkontrollsystem i bred forstand, herunder styrets rolle. 2. Overholdelse av bestemmelser gitt i lov om Folketrygdfondet samt forskrift, utfyllende retningslinjer og forvaltningsavtale fastsatt av Finansdepartementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 607.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:09:17.780999
MODIFIED 2017-04-08 22:09:18.041832
CREATED 2017-04-08 22:09:17.780999
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)