Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet

Uavhengig uttalelse om Folketrygdfondets overholdelse av bestemmelser gitt i lov om Folketrygdfondet og mandater for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens obligasjonsfond (SOF).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 23:01:29.961950
MODIFIED 2017-04-08 23:01:29.974949
CREATED 2017-04-08 23:01:29.961950
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)