Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uavhengighet av sikkerhetssystemer

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer «koblede», for eksempel ved at samme produsent leverer styre- og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte operasjoner, osv. Med dette som bakgrunn har Petroleumstilsynet med assistanse fra SINTEF gjennomført et prosjekt hover hovedmålsettingene har vært å: 1. vurdere hvor sikkerhetskritisk angitte koblinger og avhengigheter egentlig er 2. avdekke hvorvidt enkelte typiske avhengigheter er uakseptable og derfor bør flagges overfor bransjen generelt. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra dette arbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 442.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:26.044056
MODIFIED 2016-02-28 22:01:02.336541+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:26.044056
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)