Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Formålet med evalueringen var å belyse årsaker til at det er langt færre deltakere på ordningen enn det som var forventet. Evalueringen viser at både trygdeetaten og Aetat har lagt ned et betydelig arbeid i ordningen, særlig på informasjonssiden. Manglende interesse hos og manglende økonomiske insentiver for uførepensjonistene synes å være de viktigste årsakene til lavt omfang på ordningen. Potensialet for ordningen er trolig ikke så stort, men ECON anbefaler likevel at ordningen videreføres som ett av flere reaktiviseringsvirkemidler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 119.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:23.648350
MODIFIED 2014-08-14 11:42:23.670685
CREATED 2014-08-14 11:42:23.648350
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)