Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Uførereformen ble innført 1. januar 2015, og skulle blant annet legge til rette for at uføretrygdede lettere kunne kombinere ytelsen med arbeidsinntekt. Nå har forskere ved Fafo sett nærmere på om reformen har påvirket henholdsvis den ønskede og den faktiske tilknytningen til arbeidslivet blant uføretrygdede, og om effekten er synlig 6 måneder etter endringene i lovverket. De finner at reformen ikke har hatt noen synlig effekt på sysselsettingen blant de som er helt uføre, eller blant delvis uføre menn. Når det gjelder delvis uføre kvinner, jobber færre av disse ved siden av ytelsen et halvt år etter at reformen ble innført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:03:34.015822
MODIFIED 2019-02-06 15:00:22.718959+00:00
CREATED 2017-01-19 12:03:34.015822
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)