Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Rapporten tar for seg spørsmålet om foreldrenes utdanning, elevers kjønn og minoritetsstatus har like stor betydning for elevenes karakterer på tvers av norske ungdomsskoler. Undersøkelsen viser at dette har nokså lik betydning på de fleste skoler. Samtidig finnes det skoler som avviker signifikant fra dette mønsteret, og hvor prestasjonsforskjeller er mindre eller større enn det som er vanlig. Rapporten viser samtidig at gutter og elever med lavt utdannete foreldre oppnår bedre resultater på skoler med godt læringsmiljø og hvor skolen generelt oppnår gode skoleprestasjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:02:22.813927
MODIFIED 2017-05-22 12:00:59.936092+00:00
CREATED 2014-11-18 01:02:22.813927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)