Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Behovet for seniorpolitikk på virksomhetsnivå ble for alvor satt på dagsorden høsten 2001 med avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Likevel vet vi lite om hvordan seniorpolitikk og -tiltak i arbeidsplassregi fungerer og om de bidrar til utsatt avgang. I dette prosjektet kartlegges virksomheters seniorpraksis gjennom en landsrepresentativ surveyundersøkelse og casestudier i åtte virksomheter. Målet er å finne ut mer om hvilke faktorer og forhold som bidrar til å fremme, eventuelt hemme, utviklingen av gode og målrettede seniortiltak, hva som påvirker lederes og arbeidstakeres faktiske bruk av tiltak og virkemidler og sist, men ikke minst, hvilke forhold som har betydning for tiltakenes faktiske effekter. Det er også sett nærmere på den rolle arbeidslivssentrenes kompetanse og rådgivning har for virksomhetenes arbeid og resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:13:44.368404
MODIFIED 2019-04-25 13:00:30.412475+00:00
CREATED 2012-09-20 08:13:44.368404
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)