Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness

Petroleumstilsynet har fått gjennomført ein studie for å oppdatere kunnskapen om så kalla unbonded fleksible stigerøyr. Hendingar dei seinare åra knytt til fleksible stigerøyr på norsk sokkel viser at det er eit behov for oppdatert kunnskap om unbonded fleksible stigerøyr med fokus på blant anna • degraderingsmekanismar • feilmoder • inspeksjon • overvaking og integritetsstyring. Gjennomgangen konsentrerer seg om design, planlegging, drift, inspeksjon og vedlikehald og korleis ein sikrar tilstrekkeleg dokumentasjon og nyttiggjer seg den informasjonen for å operere fleksible stigerøyr på ein mest mogeleg sikker og påliteleg måte. Rapporten er basert på erfaringar frå norsk petroleumsverksemd og internasjonale erfaringar.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:01:57.532601
MODIFIED 2014-08-14 11:49:19.961529+00:00
CREATED 2014-04-10 21:01:57.532601
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)