Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Med dekningsgrad menes det i denne undersøkelsen antall deklarerte produkter i et utvalg av deklarasjonspliktige produkter. Undersøkelsen er gjennomført ved at det er innhentet erfaringer og informasjon fra tilsynspersonell i Arbeidstilsynet og SFT. Det er innhentet informasjon om relevante undersøkelser fra Produktregistrene i Sverige og Danmark. Dekningsgraden for Produktregisteret er undersøkt ved gjennomføring av en markedsundersøkelse av 1214 kjemiske produkter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 73.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:32.183637
MODIFIED 2014-08-14 11:44:46.804852+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:32.183637
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)