Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I denne undersøkelsen ble det analysert for de utvalgte miljøgiftene PFOA, Bisfenol A (BPA), Triklosan, 2,4,6- Tri-tert. -betylfenol, Dodecylfenol og Siloksan (D5) i innløpsvann, utløpsvann og slam fra fire kommunale avløpsrenseanlegg. Det ble gjennomført tre prøvetakingsomganger høsten 2009. Ingen av prøvene hadde spesielt høyere eller lavere konsentrasjoner for de stoffene som var undersøkt enn det som andre tilsvarende undersøkelser i Norge eller i Norden på kommunalt avløpsvann og slam har vist.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 230.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:32.865069
MODIFIED 2016-08-12 06:03:42.405400+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:32.865069
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)