Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-Rapport.

Rapporten viser at hovedårsaken til elevenes målbytte er den massive bokmålspåvirkningen. Elevene opplever at bokmål er enklere, fordi nesten alt de leser er på bokmål De vil ha et skriftspråk som fungerer som arbeidsverktøy for dem i skolehverdagen. Verken lærere, skoleledelse eller foreldre ser ut til å ha hatt betydning for bytte av målform. Samtidig har heller ikke skolene tatt grep for å styrke nynorsken eller hindre språkbytte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 386.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:01:26.910183
MODIFIED 2015-10-16 08:19:47.692055+00:00
CREATED 2014-10-24 22:01:26.910183
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)