Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-Rapport.

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter gjennomført en undersøkelse av vold og trusler i asylmottak. De har kartlagt omfang og årsaker og undersøkt på hvilken måte forhold ved mottakene kan påvirke forekomsten av vold. Proba har også undersøkt bakgrunnen for voldshendelser og hvor alvorlig volden som finner sted, er. De har også utarbeidet forslag til forebyggende tiltak.

UDI gjennomførte i 2007 en kartlegging av vold og trusler i asylmottak. I årene etter 2007 har det skjedd store endringer på mottaksfeltet, og UDI ønsket derfor en oppdatert undersøkelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:02:34.152193
MODIFIED 2016-11-28 10:01:26.559316+00:00
CREATED 2015-02-04 01:02:34.152193
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)