Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.

Lovreglene og forskrift om utbyggingsavtaler trådte i kraft 1. juli 2006 etter en periode med kraftig utvikling i bruken av utbyggingsavtaler. Regelverket skulle bidra til å hindre at utbyggingsavtaler utviklet seg til å bli urimelig tyngende og uforutsigbare ved gjennomføring av utbygging. Samtidig skulle regelverket sikre at utbyggingsavtaler kunne brukes som et effektivt gjennomføringsvirkemiddel. Denne rapporten er en undersøkelse om hvordan bruken av utbyggingsavtaler har utviklet seg etter at loven trådte i kraft, og hvordan lov, forskrift og veiledning har virket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:24.989144
MODIFIED 2013-02-14 18:09:05.282843
CREATED 2010-12-15 04:41:24.989144
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)