Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø

Formålet med undersøkelsen har vært å innhente kunnskap og erfaringer fra et mindre utvalg kommuner som har satset målrettet på rehabilitering i pasientens hjem/vante miljø. Undersøkelsen belyser praksis og arbeidsmåter i seks utvalgte kommuner, hvor vi har sett nærmere på de erfaringer kommunene har gjort seg i arbeidet med å gi rehabiliteringstilbud i hjemmet. Undersøkelsen har avdekket noen overordnede forhold som har vist seg å være avgjørende for å få i stand en satsning på rehabilitering i hjemmet i kommunene. For det første må satsningen være forankret på politisk og administrativt nivå i kommunen. Videre krever satsningen at kommunen er villig til å investere midler til rehabilitering i hjemmet. Det er også avgjørende å sette av tid i oppstarten for å avklare overordnede mål og strategier for satsningen, legge konkrete planer for eventuelle ansettelser eller omstruktureringer som må til for å etablere tilbudet, samt å opprette kontakt med involverte aktører/tjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 910.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:02:50.761464
MODIFIED 2017-09-30 22:00:36.802882+00:00
CREATED 2015-01-17 01:02:50.761464
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)