Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Rapporten tilhører rapportseriene Riksrevisjonens administrative rapporter.

Formålet med Riksrevisjonenes undersøkelse har vært å få utarbeidet en så oppdatert beskrivelse som mulig av hvor langt forvaltningen har kommet i arbeidet med å følge opp vedtatte tiltak for å skape en mer målrettet og effektiv kystforvaltning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 85.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:09.176310
MODIFIED 2016-11-28 10:00:45.993308+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:09.176310
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)