Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Undersysselsetting og ufrivillig deltid er en utfordring for den enkelte som opplever det, for samfunnsøkonomien og for velferdsstaten. I denne rapporten stilles følgende spørsmål: Hvor lenge er sysselsatte undersysselsatt eller ufrivillig deltidssysselsatt? Hva skjer med de som beveger seg bort fra undersysselsetting og ufrivillig deltid? Får de lengre arbeidstid, endrer de oppfatning om behovet for å ha en lengre arbeidstid eller går de ut av arbeidslivet? Rapporten beskriver variasjon mellom ulike grupper av sysselsatte, kvinner og menn, unge og eldre, og personer med kort og lengre utdanning. Videre berøres betydningen av ansiennitet på arbeidsplassen, arbeidstidsordning, næring og yrke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:09:09.503369
MODIFIED 2021-01-20 23:01:30.972365+00:00
CREATED 2012-09-17 06:09:09.503369
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)