Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram innebærer et partnerskap med utvalgte kommuner om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Denne rapporten omfatter programarbeidet i kommunene Drammen, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn og Arendal 1- 1,5 år etter oppstart. Programmet har en varighet på 4-5 år for den enkelte kommune.

Målene med det boligsosiale utviklingsprogrammet er: 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial kompetanse i kommunene 3. Økt boligsosial aktivitet i kommunene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-16 00:00:21.717179
MODIFIED 2015-10-16 08:19:38.238880+00:00
CREATED 2015-09-16 00:00:21.717179
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)