Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen

Tema for denne rapporten er pedagogiske endringer i høyere utdanning under Kvalitetsreformen. Utgangspunktet er de signaler som ble gitt i Mjøsutvalgets utredning [NOU 2000:14] og i Stortingsmelding 27 om ønskede endringer som gjaldt undervisning og vurderingsformer. Hovedspørsmålet vi har søkt svar på er i hvilken grad disse signalene er blitt fulgt opp og hvilke konsekvenser eventuelle endringer har hatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:01:58.143260
MODIFIED 2016-11-28 10:01:07.296109+00:00
CREATED 2014-01-23 13:01:58.143260
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)