Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions

Rapporten tilhører rapportseriene IZA discussion paper.

Evalueringen viser at milde sanksjoner i form av aktivitetskrav og små eller kortvarige kutt i stønader har noen av de samme effektene som trusler om fullstendig bortfall av stønad. Spesielt aktivitetskrav tidlig i ledighetsforløpet har sterk effekt på overgang til jobb. Midlertidig bortfall av stønad gir en betydelig økt sjanse for overgang til jobb over hele ledighetsperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:41.509613
MODIFIED 2017-12-03 04:00:51.335961+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:41.509613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)