Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane

Rapporten tilhører rapportseriene NF-notat.

NAV Sogn og Fjordane gjennomførte satsningen Ung med mentor i perioden 2009-2011. Det var finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Nordlandsforskning har vært tilknyttet prosjektet som ekstern evaluator. Satsningen har bestått i å utvikle/videreutvikle en systematisk bruk av mentorordninger for to særlig utsatte grupper i det lokale arbeidsmarkedet i fylket. De to målgruppene man utpekte for disse forsøkene, er henholdsvis unge straffedømte og unge med minoritetsbakgrunn. Prosjektet retter seg særlig inn mot å bruke mentorene som en slags kombinerte refleksjonspartnere, nettverksbyggere og personlig veiledere for unge arbeidssøkere med spesielle utfordringer i arbeidsmarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:53.365166
MODIFIED 2015-10-16 08:20:27.027906+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:53.365166
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)