Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter

Denne rapporten inneholder en oppsummering av tanker og erfaringer hos bedriften Duraparts samarbeidsparter og ansatte som har vært direkte involvert i gjennomføringen av prosjektet Ung Nett. Dessuten presenteres noen av Rehab-Nors refleksjoner om prosjektet. Våre refleksjoner bygger på den informasjonen som er innhentet gjennom samtaler. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle og presentere ”et helhetlig opplegg som fremmer livsmestring og motivasjon for å starte en prosess med kvalifisering og jobbsøking”. Målgruppen var ”kronisk syke ungdommer, fortrinnsvis i alderen 18 – 30 år". Brukermedvirkning, individuelle samtaler, gruppeprosesser, fysisk aktivitet, arbeidstrening og nettverksorientert arbeid skulle være sentrale elementer i prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 340.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:15:35.150917
MODIFIED 2013-02-14 18:12:18.455955
CREATED 2012-08-12 16:15:35.150917
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)