Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdata : Ung i Distrikts-Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Nova rapport.

Ungdomsskoleelever som bor i Distrikts-Norge og ungdomsskoleelever som bor andre steder er ganske like. Men langt færre ungdomsskoleelever i distriktene sikter seg inn mot høyere utdanning, og distriktsungdom er lite fornøyde med kollektivtilbudet. Unge voksne er «mangelvare» i de fleste distriktskommuner. Mer og ny kunnskap om distriktsungdom er viktig for politikere som skal utforme lokale og regionale strategier, og nasjonal distriktspolitikk.

Er det forskjell på å være ung i Distrikts-Norge sammenliknet med andre steder? Hva består i tilfelle forskjellene av? Denne rapporten er en empirisk analyse av hvordan ungdomslivet fortoner seg i de minst sentrale områdene i Norge. Svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentrale kommunene blir sammenliknet med svarene fra ungdomsskoleelever i resten av landet.

Rapporten er et av flere kunnskapsgrunnlag for Ungdommens distriktspanel, som våren 2021 skal levere regjeringen 10 råd om framtidas distriktspolitikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-10-09 00:00:47.500714
MODIFIED 2021-10-09 00:00:49.636691
CREATED 2021-10-09 00:00:47.500714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)