Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir en oversikt over fylkeskommunenes organer, tiltak og etablerte praksis i forbindelse med ungdoms deltakelse for samfunnsutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 622.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:02:10.944501
MODIFIED 2015-10-16 08:20:12.862480+00:00
CREATED 2014-12-11 01:02:10.944501
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)