Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Oppdraget har handlet om å kartlegge og diskutere hvordan distriktskommuner legger til rette for medvirkning fra barn og unge i planarbeid og lokalt utviklingsarbeid, hvilke muligheter for barn og unges medvirkning som tas i bruk, hva utfordringene består i, hvilke metoder og aktiviteter som benyttes samt hvilke resultater man har oppnådd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-25 01:02:15.369415
MODIFIED 2016-02-25 01:02:15.649338
CREATED 2016-02-25 01:02:15.369415
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)