Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdom, utvikling og ulykker

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt "Høyrisikogrupper i vegtrafikken" har vi i dette prosjektet undersøkt utviklingen i ungdoms holdninger, kjøreatferd og ulykkesinvolvering over tid. Ett utvalg fikk spørsmål først som 18-åringer og så som 20-åringer. Vi finner at ungdom endrer holdninger over tid fra de er ca. 16 til de er ca. 20 år. Med økende alder blir respondentene noe mer pragmatiske og mindre tilbøyelige til å være positive til å følge trafikkreglene blindt i enhver situasjon. Endringen over tid skyldes antakeligvis både alder/modning, det å ha tatt førerkort og erfaring som bilfører. Også kjøreatferd endrer seg fra 18 til 20 år. Erfarne bilførere gjør færre feil- og glemselshandlinger, men lere bevisste regelovertredelser enn da de var ferske bilførere. Vi finner imidlertid få sammenhenger mellom kjøreatferd og ulykkesrisiko. De sammenhengene vi finner, viser at økt forekomst av regelovertredelse, det å ha vært utsatt for en ulykke tidligere, og å ha førerkort for moped før man får førerkort for personbil, er alle forbundet med økt ulykkesrisiko.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:02:07.086753
MODIFIED 2014-08-14 11:47:51.927864+00:00
CREATED 2013-11-20 13:02:07.086753
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)