Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I perioden 1995-1998 ble det iverksatt en forsterket tiltakinnsats rettet mot langtidsledig ungdom i aldersgruppen 20-24 år. I denne rapporten evalueres effektene av denne innsatsen. Rapporten viser at den forsterkede innsatsen bidro til økt deltakelse på arbeidsmarkedstiltak og til raskere overgang fra ledighet til jobb. Effektene var sterkest for ungdom med ledighetsforløp på over seks måneder, men gjorde seg i noen grad også gjeldende for kortere forløp. På den annen side er det ingen indikasjoner på at den forsterkede tiltaksinnsatsen påvirket tilbøyeligheten til å gjenoppta ordinær utdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 520.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:36.326764
MODIFIED 2013-02-14 18:09:18.676273
CREATED 2010-12-15 04:41:36.326764
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)