Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Prosjektet "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv"? i Hedmark har vart fra 1. juni 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen 18-35 år med minst videregående skole. Hovedmålet var å rekruttere flere med fysisk funksjonshemming til ordinære arbeidsplasser. Prosjektet skulle bidra til å motivere IA-virksomheter til å jobbe aktivt med delmål 2 i IA-avtalen ved å stille praksisplasser til disposisjon til prosjektets målgruppe i en 2 års periode.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 329.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-14 13:02:03.508022
MODIFIED 2014-08-14 11:49:09.958908+00:00
CREATED 2014-03-14 13:02:03.508022
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)