Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene AF-rapport.

Problemstillingen var om tiltakspenger/individstønad har gitt et uønsket økonomisk insentiv til å slutte i vgo uten eksamen. AFI konkluderer med at det ikke ser ut til å foreligge en slik effekt. For å belyse dette har AFI intervjuet 6 personer, den yngste på 22 år. Effektanalysen bruker som sammenligningsgruppe unge som hadde andre stønader eller lønn i vanlig arbeid. Departementet mener på den bakgrunn at AFI ikke har hatt grunnlag for å svare på evalueringsspørsmålet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 750.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:01:03.127619
MODIFIED 2017-04-12 00:01:04.099347
CREATED 2017-04-12 00:01:03.127619
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)