Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid : A desk study

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Tradisjonelt rapporterer bistandsaktørene etter forhåndsbestemte indikatorer basert på forventede resultater. Erfaring og forskning tilsier at bistand også har en rekke utilsiktede effekter, både positive og negative, som de valgte indikatorene ikke klarer å fange opp. Denne studien ser på i hvilken grad Norads evalueringer rapporterer og diskuterer slike utilsiktede effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 546.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-15 12:01:04.165397
MODIFIED 2015-10-16 08:19:39.403881+00:00
CREATED 2014-08-15 12:01:04.165397
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)