Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. Medvirkning fra berørte grupper i implementeringen diskuteres også. Handlingsplaner som virkemiddel er et grep for å løse mer overordnede styringsproblemer innen et politikkområde. Det er et grunnlagsdokument som gir oversikt over nye initiativ og tiltak og gir det samlede arbeidet mål og retning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:27.623351
MODIFIED 2019-04-25 13:00:59.082486+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:27.623351
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)