Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo

Rapporten tilhører rapportseriene NILU OR.

Byer og tettsteder er kjent som områder med forhøyete dioksin- og PCB-konsentrasjoner i luft. Disse to substansgrupper er de mest kjente klorerte organiske miljøgifter. Disse forbindelser har i lengre tid vært i fokus på grunn av toksisitet, bioakkumulering (anrikning i både mennesker og dyr) og persistens (vanskelig nedbrytbarhet). Direkte menneskelig opptak fra kontaminert byluft er av marginal betydning. Hovedargumentet for å studere byluft er derimot at her forventer man viktige kilder for dioksiner og PCB. Disse stoffer kan så transporteres med luftstrømninger til jordbruksområder og havområder hvor de gjennom avsetning, opptak og bioakkumulering kan komme opp i konsentrasjoner som i noen tilfeller er grunn til bekymring for både helse og miljø. For å kunne sette i gang reduserende tiltak må man kjenne til alle relevante kilder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:33.577629
MODIFIED 2016-08-12 06:03:43.222544+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:33.577629
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)