Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Formålet med dette studiet var å finne ut i hvilken grad evalueringer utført av Evalueringsavdelingen i Norad blir brukt i beslutningsprosesser og for læring i norsk bistandsforvaltning, med sikte på å få råd om forbedringer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:00:08.649490
MODIFIED 2014-08-14 11:49:26.223921+00:00
CREATED 2014-04-16 13:00:08.649490
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)