Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene Forskningsrapport / Høgskolen i Buskerud.

Utgangspunktet er behov for mer kunnskap om psykisk helse og arbeid. Mange personer med psykiske helseproblemer som står utenfor arbeidslivet ønsker seg en jobb. Ut fra recoveryforskning er det kjent at arbeid er viktig for bedringsprosesser og at personer selv har viktig kunnskap om hva som skal til for å få et bedre liv. Vi ønsket å utforske subjektive erfaringer fra personer med psykiske problemer om hva de selv opplever er det sentrale for å få ordinært arbeid. Det mangler kunnskap om brukeres egne perspektiver på hva som er virksomme strategier og relasjoner knyttet til å komme i arbeid. Problemstillingen er følgende: Hva mener personer med psykiske helseproblemer er betydningsfullt for at de skal komme ut i arbeid? Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:21.874732
MODIFIED 2015-10-16 08:20:26.022401+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:21.874732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)