Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport .

Rapporten omhandler dispensasjoner i barnehager, og er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant de ansatte på dispensasjon og deres arbeidsgivere, samt intervjuer med et utvalg arbeidsgivere. Formålet med prosjektet var å kartlegge bakgrunnsvariabler ved de som er ansatt på dispensasjon og å se nærmere på hvilken politikk kommunen har når det gjelder innvilgelse av dispensasjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 21.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:58.603982
MODIFIED 2016-08-12 06:00:56.885976+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:58.603982
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)