Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten omhandler fire prosjekter som evaluerer utdanning, kompetanseheving og rekruttering i regi av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapporten utgjør en syntese av funn, tidligere publisert i fire separate rapporter.

Tre av evalueringsprosjektene tar for seg kvantitative problemstillinger: utviklingen i aktuelle utdanningstiltak, og antallet kandidater per år som er aktuelle for rekruttering, og utviklingen i antallet faktisk rekruttert til psykisk helsevern og til kommunene. Det ene av disse ser spesifikt på hvilken effekt satsingen på utdanning har for rekruttering, på grunnlag av data om andelen av ferdig utdannede som velger å jobbe innen feltet, og andelen som blir værende der. Det fjerde prosjektet tar for seg en rekke problemstillinger, i hovedsak kvalitative, knyttet til kompetanseheving og kompetanseutvikling i det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Denne synteserapporten drøfter funnene i prosjektene, og gir noen anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 418.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:34.060546
MODIFIED 2014-08-14 11:48:34.302293+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:34.060546
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)