Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Denne rapporten ser på fire prosjekter som evaluerer utdanning, kompetanseheving og rekruttering i regi av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapporten utgjør en syntese av funn, tidligere publisert i fire separate rapporter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 88.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-28 13:00:55.307180
MODIFIED 2014-08-14 11:48:45.189742+00:00
CREATED 2014-01-28 13:00:55.307180
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)