Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Utenlandske investeringer i norsk FoU

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge ble i Forskningsmeldingen (St. meld. nr. 20 2004–2005 Vilje til forskning) gitt i oppdrag å utrede tiltak som kan bidra til å øke de utenlandske investeringene i norsk forskning og utvikling, for på denne måten å bidra til å øke Norges totale FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet ble NIFU STEP bedt om å kartlegge status for utenlandske investeringer i FoU i Norge. Dette oppdraget omfattet en kartlegging av hvilke kilder til slike investeringer som måtte finnes; deres absolutte og relative betydning samt deres fordeling på utførende sektorer. Denne rapporten beskriver resultatet av dette kartleggingsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:05:48.210066
MODIFIED 2014-08-14 11:46:21.708429+00:00
CREATED 2013-02-12 13:05:48.210066
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)